Aktualno

                                                  

 

MENU:

Domov     Članstvo     Naloge     Glasilo     Povezave 

     Virtualna biblioteka      Avtorji      Knjiga gostov

 

 

 

Aktualno

 

 

CLD je obiskal DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV V LJUBLJANI

CLD je dne, 24.09.2002 ob 11. uri na sede�u DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV DOSTOJNO IN SUVERENO predstavilo svoje �lane in delo. �lani društva, ki so prisostvovali so bili: gospa Ana Marija Justin, gospa Silva �eleznik, mlada nadebudna pesnica Urška, zelo perspektivni mladi Celjski literat Matej Krajnc, Jo�e Hribernik, Zoran Pevec in Karl Petri�.


      PRETEKLI DOGODKI:
  Literarni ve�er
  V decembru, dne, 06.12.2001 ob 18.30 uri nas bo v kavarnici "MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE" obiskal pesnik in prevajalec 
 

TONE PAV�EK

 

 

 

Naj Vam ga na kratko predstavimo:

 

 

 

Tone Pav�ek je mojstrski prevajalec ruske poezije 20. stoletja (A.A. Ahmatova, A.A. Blok, M.I. Cvetajeva, S.A. Jesenin, J.A. Jevtusenko, V.V. Majakovski, B.I. Pasternak, A.A.Voznesenski), pomembne pa so tudi njegove prepesnitve srbske in hrvaške lirike (J. Duci�, R. Petrovi�, M. Risti�, M. Danojli�, T. Ujevi�, G. Krklec, D. Cesari�, I. G. Kovaci�, V. Parun) ter del za otroke (G. Vitez, J. Jovanovi� Zmaj).Prevedel je tudi pesmi beloruskega pesnika J. Kupale, gruzijskega klasika S. Rustavelija ter albanskih avtorjev v Jugoslaviji.

 

Izpovedno pomembni sta tudi njegovi knjigi esejev: �as duše, �as telesa (1994) in �as duše, �as telesa : drugi del (1997). Njegove pesniške
zbirke so:
 
  Pesmi štirih (skupaj s Kovi�em, Menartom in Zlobcem), 1953, 1988, 1993 Sanje �ivijo dalje, 1958 (zanjo je prejel Trdinovo nagrado)
     
 

Ujeti ocean, 1964 (zanjo

je prejel nagrado Prešernovega sklada)

Zapisi, 1972

Iskanje sveta (izbor), 1973

  Poganske hvalnice, 1976 Pesmi (izbor), 1978
  Dediš�ina, 1983 (zanjo je prejel Prešernovo nagrado), 1984 Goli�ava, 1988

Pijanost kot up varljiva, kot milost �iva (izbor), 1989

  Temna zarja, 1996 Dolenjske bli�ine, 1998

Upo�asnitve, 1998

     
Napisal je tudi dve pripovedni deli za otroke: Kaj je najlepše (1969) in Mokedaj (1976). Tone Pav�ek je klasik slovenske mladinske knji�evnosti. Napisal je številne pesniške zbirke za mlade bralce:  
  Trije bratje in zlata ptica, 1956 Ma�ek na dopustu, 1957
     
Juri Muri v Afriki, 1958 (zanjo je prejel Levstikovo nagrado) (in ve� izdaj) Pol� pred neboti�nikom, 1960
   
Velesenzacija, 1961 (zanjo je prejel Levstikovo nagrado in nagrado Mlado pokolen Vrtiljak, 1965 (in ve� izdaj) Son�ece v �epu, 1960

Strašni lovec Bumbum, 1969

 

 
�en�arija, 1975 Doma�e �ivali, 1976 (in ve� izdaj)
   
  Slon v �epu (izbor), 1979 Marko na belem konju jaše, 1984, 1996
     
  Prave (in neprave) pesmi, 1986 (zanjo je prejel Kajuhovo nagrado) Besede za sladkosnede (izbor), 1991

Majhen dober dan, 1992

     
Sonce in son�ice (izbor), 1993 �ivalski ringaraja, 1994
     
  Majnice, 1996 (zanjo je prejel nagrado ve�ernica) V pripravi: De�ek gre za soncem, 1998
     

 PESNIK, pisatelj, prevajalec in publicist TONE PAV�EK

 

©1998   Podatke sem dobil: Knji�nica Mirana Jarca Novo Mesto http://www.mestogea.nm.sik.si

 

 

Odmevi

Cinkarniški ve�er s Pav�kom

Na Miklav�ev ve�er je bil v Muzeju novejše zgodovine prvi cinkarniški kulturni ve�er. Gost ve�era je bil pesnik, prevajalec in humanist Tone Pav�ek.

V maniri izrednega govorca je z nastopom predstavil svojo �ivljenjsko pot od rane mladosti, izdaje prve pesniške zbirke, svojih prevajalskih dose�kov, pisanja pesmi za otroke do dru�benega udejstvovanja. S svojo besedo, pre�eto z dolenjskimi gri�i in primorskim refoškom, je znal na sebi svojstven na�in pritegniti obiskovalce. Izvirnost pripovedovanja je ob�asno dopolnil s kakšno na pamet povedano pesmijo ali �ivljenjsko resnico.

Velja omeniti, da so v nabito polni dvorani zazveneli tudi prijetni akordi profesorja srednje glasbene šole Petra Napreta, ki je igral na citre.

Za tedenski �asnik NOVI TEDNIK zapisal:

Zoran Pevec, prof. slavistike in ekonomist

 

 

 

 

SE NADALJUJE: Izredna profesorica

 Kosir.jpg (10989 bytes)

dr. Manca Košir

 �etrtek dne, 04.04.2002 ob 18. uri bo v kavarni Muzeja novejše zgodovine drugi cinkarniški kulturni ve�er v sodelovanju s CLD-ejem. Gost ve�era bo izredna profesorica dr. Manca Košir. Z njo se bo pogovoril literat Zoran Pevec, prof. slovenistike in ekonomist.

Dr. Manca Košir (filmska igralka, u�iteljica matematike in fizike, diplomirana novinarka, magistrica sociologije in doktorica filoloških ved) je zelo poznana slovenski javnosti. Njen moto "U�IM SE, TOREJ sem!", ve� kot nazorno prikazuje njeno veli�ino. Izdala je �e mnogo publikacij, tako da je njena bibliografija izredno bogata in oplemenitena z interdisciplinarno miselnostjo, kar v današnjem �asu niti ni tako zelo pogost pojav, �eprav to besedo mnogokrat slišimo.

Izredna profesorica dr. Manca Košir ima tudi svoje spletne strani. Na njih je mo�no dobiti vsaj del�ek njenega bogatega in dejavnega �ivljenja; med drugim tudi izpis njene bibliografije.

Vabim Vas, da obiš�ete njene spletne strani pod naslednjim naslovom: http://www.fdv.uni-lj.si/osebne/kosir.htm !!!

Ne bo Vam �al!

 

 

Knji�na razstava v knji�nici Šolskega centra Celje o CLD-eju!!!

V knji�nici Šolskega centra Celje poteka od 15.04. do 22.04.2002 knji�na razstava o avtorjih Celjskega literarnega društva.

Še je �as, da se oglasite!!!

 

INFORMATIVNI BLOK

V mesecu juniju, dne 18.06.2002, bo ob 19. uri v SREDNJI GLASBENI ŠOLI predstavitev Zbornika Celjskega literarnega društva. Online Zbornik je �e zdaj dosegljiv pri opciji AVTORJI !

Vljudno in prisr�no vabljeni!

 

Dne 05.06.2002 ob 18. uri, bo v Osrednji knji�nici v Celju (v lapidariju) tekmovanje literatov. Prijavite se!

 

Dne, 05.07.2002 sre�anje literarnih društev v Šentjurju.

 

 

 

Menu

domov e-mail aktualno �lanstvo naloge glasilo povezave virtualna biblioteka

 

 

 

 

MustertextDatenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!