CIP ZAPIS O PUBLIKACIJI - NUK

 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

821.163.6-82

061.23(497.4 Celje)(051)

    CELJSKO literarno društvo [Elektronski vir] : (virtualna

domovina) / urednik strani Karl Petrič. - El. besedilni podatki. -

Celje : Celjsko literarno društvo, 2002

Način dostopa (URL): http://www.beepworld3.de/members15/patrizzi. -

Opis temelji na verziji z dne 18.6.2002

ISBN 961-6458-01-9

1. Petrič, Karl

118902528Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!