Èlanstvo - pogoji

 

MENU:

Domov      Aktualno      Naloge      Glasilo      Povezave 

   Virtualna biblioteka      Avtorji      Knjiga gostov

 

 

  Članstvo


 

     

Kako lahko postanem èlan društva???

1.) Priti morate na sestanek društva, ki je na programu vsako prvo sredo v mesecu ob 18. uri  v prostorih društva na Gregorèièevi ulici 6 v Celju (vhod je z zadnje strani).

2.) V primeru, da ste se odloèili za pristop k našemu društvu, morate napisati še pristopno izjavo. Obrazec dobite pri blagajnièarki ali pa pri tajniku društva.

3.) Ko ste podpisali pristopno izjavo, ste se s tem zavezali, da plaèate letno èlanarino v znesku 1500,00 SIT !!!

4.) Tako postanete èlan našega društva! Èe ste ustvarjalni in polni optimizma, pa to tudi ostanete !!!

 

Tega gospoda se Vam potem ni potrebno BATI !!!

 

 

Menu

domov e-mail aktualno

èlanstvo naloge glasilo povezave virtualna biblioteka

 

 Datenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!