Povezave

     

 

MENU:

    Domov      Aktualno      Članstvo      Naloge  Glasilo   Avtorji   Knjiga gostov


 

 

   

Kulturna društva

CELJSKO LITERARNO DRUŠTVO http://www.beepworld.de/members15/patrizzi

MARJAN PUNGARTNIK http://home.kksonline.com/pungartm

PORTAL CARANTANIA http://portal.carantania.com/imenik/strani/Druzba/Drustva

LITERARNA BRANJA http://www.drustvo-dsp.si/publikacije/bilten-9.pdf

JUNGE LITERATUR IM NETZ http://www.literatur.org

LITERATURWISSENSCHAFT SLOVENIEN http://www.kubon-sagner.de/buch/lager/173_8.html
 

 

Knjižnice Splošne Specialne Šolske 

AMERICAN LIBRARY ASOCIATION http://www.ala.org

  

SPECIAL LIBRARY ASOCIATION http://www.sla.org

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE  http://www.ce.sik.si

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA LJUBLJANA http://ctklj.ctk.si

NARODNA IN UNIVEZITETNA KNJIŽNICA (LJUBLJANA) http://www.nuk.uni-lj.si

Strokovna društva

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE http://www.zbds-zveza.si

DRUŠTVO JEDRSKIH STROKOVNJAKOV LJUBLJANA http://www.drustvo-ijs.si

DRUŠTVO MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE http://www.drustvo-dmrs.si  

 

Razne druge institucije

VIDEO CENTER http://www.videocenter.si

DRUŽBA ZA ISKANJE KADROV http://www.isg-jobs.si

IBM SLOVENIJA http://www.ibm.si

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA http://www.rra-mura.si  

ADACTA http://www.adacta.si

ÈASNIK FINANCE http://www.finance-on.net

VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA LJUBLJANA http://www.vzajemna.si  

ŠTUDENTSKI SERVIS V LJUBLJANI http://www.studentski.servis.org

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI http://www.sou.uni-lj.si

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA CELJSKE REGIJE http://www.kscr.org

  

UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GERMANISTIKO http://www.pfmb.uni-mb.si/programi/nem/idxnem.html

FILOZOFSKA FAKULTETA (LJUBLJANA)

http://www.ff.uni-lj.si

MIRAN HLADNIK, doc.dr.

http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/poeti.html

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI http://www.sazu.si

TEFKO SARACEVIC RUTGERS UNIVERSITY  http://scils.rutgers.edu/~tefko/DL_collection.htm

INŠTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI UNIVERZE V MARIBORU http://www.izum.si

STREŽNIK EUROPA http://europa.eu.int

CELEX - pravo http://europa.eu.int/celex

EUR-LEX http://europa.eu.int/eur-lex

TED (Tender Electronic Daily) http://ted.eur-op.eu.int/ojs/html/index2.htm

PRELEX http://europa.eu.int/prelex

URAD VLADE ZA INFORMIRANJE http://evropa.gov.si

CENTER EVROPA http://www.evropska-unija.si

EVROPSKI DOKUMENTACIJSKI CENTER http://www.ef.uni-lj.si/edc

EVROPSKA HIŠA MARIBOR IN NOVA GORICA http://www.maribor.si/EU_hisa/wwweh-1.htm

URAD ZA IZMENJAVO INFORMACIJ O TEHNIÈNI POMOÈI (TAIEX) http://www.carlbro.be

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ http://www.sigov.si/mg/slo/regional/3cbc.html

MOVIT - koordinacija mladih http://www.movit.si/mladina    

INSTITUT JOŽEF ŠTEFAN http://www.ijs.si

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI http://www.fe.uni-lj.si

CENTER VLADE RS ZA INFORMATIKO http://www.gov.si    

ŠOLSKI CENTER CELJE http://www.s-sc.ce.edus.si

OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE - služba za izobraževanje http://www.ozs.si   

EXPO*ART LJUBLJANA http://www.expo-art.si

ROTO VISION-VISUAL ARTS BOOKS http://www.rotovision.com

INDEKS HUMANISTIKE IN DRUŽBOSLOVJA http://www.ljudmila.org/index

ZALOŽBA ROKUS http://www.rokus.com

KJIGARNA http://www.knjigarna.com

KNJIGARNA LJUBLJANA-BELETRINA http://www.knjigarna.uni-lj.si

MANZ½ sche VERLAGS UND UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG GMBH http://www.manz.at

GV ZALOŽBA http://www.gvestnik.si/EUROPA/index.htm

CE - oznaka za varnost izdelka http://www.pcmg.si   

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Menu

                                    domov e-mail aktualno èlanstvo naloge glasilo povezave virtualna biblioteka                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

  

 

 

 

Pomembne povezave

    

V naslednji tabeli boste našli zanimive internetne povezave za izobraževalne, znanstvene in kulturne ustanove za doma, kot tudi za tujino. Obilo zabave Vam pri kopanju in zbiranju informacij želi CELJSKO LITERARNO DRUŠTVO (CLD)!

 

 

 

 

 

 Datenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!